Tester

Mjölksyratröskel test

950 kr

Bestämning av anaerob tröskel
Ursprungligen definierades anaerob mjölksyratröskel som ”den arbetsintensitet där testperson utvecklar metabolisk acidos, det vill säga blir sur i blodet. Fysiologiskt sett är det en arbetsintensitet, där de anaeroba energiprocesserna aktiveras till en sådan grad att laktat snabbt börjar ansamlas i blodet, det vill säga de arbetande musklerna släpper ut mer laktat i blodet än vad kroppen klarar av att eliminera från blodet. En sådan laktatansamling påverkar flera fysiologiska parametrar, exempelvis blodets pH, minutventilation, respiratorisk kvot, ventilation/syrekonsumtion.
Det är dessa förändringar som använder vi för att bestämma din individuella anaeroba tröskel.

Den fysiologiska mjölksyratröskeln betydelse ligger i att den markerar en viktig gräns. En arbetsintensitet som ligger under den anaeroba tröskeln kan upprätthållas under relativt lång tid (i princip tills bränsleförråden är tömda). Däremot kan en arbetsintensitet son i ligger över den anaeroba tröskeln bara upprätthållas under en kort tid, eftersom den snabba ansamlingen av produkter av anaerob metabolism (till exempel mjölksyra) snabbt sätter stopp for fortsatt arbete. Att bestämma den anaeroba tröskeln har därför mycket hög diagnostisk och prognostisk validitet inom uthållighetskrävande idrottsgrenar. Den anaeroba tröskeln uttrycks oftast i procent av den intensitet som motsvarar VO2max. Det är uppenbart att en idrottare som kan ligga på 80% av sin VO2max utan att ansamla mjölksyra har, till exempel i maraton, en stor fördel jämfört med en idrottare som har samma VO2max, men bara kan ligga på 60% av denna utan att dra på sig mjölksyra. Det är anledningen till att man har funnit ett mycket starkt samband mellan anaerob tröskel och prestationsförmåga i träning och tävlande.

Syfte
Identifiera din aktuella fitnesstatus före och efter en träningsperiod för att se hur effektivt du svarar på din träning. Bra riktmärke för identifiera exakta pulszoner till din framtida träning eller tävlingsintensitet- fart- puls eller kraft.

Tidsåtgång
ca 60 min inkl. genomgång av testresultat och träningstips. Ingen uppvärmning före test.

Boka tid

Vo2 Max Test

950 kr

Bestämning av maximal syreförbrukning (Vo2max)
Direkt bestämning av maximal syreförbrukning (VO2max) är ett test som används i stor utsträckning inom uthållighetsgrenar. VO2max återpeglar kroppens förmåga att producera energi med hjälp av syreberoende (aeroba) energiproducerande mekanismer. )ju högre VO2max man
har, desto mer energi kan man producera via aeroba mekanismer som till skillnad från anaeroba
inte är kopplade till ansamling av slaggprodukter (mjölksyra, oorganisk fosfat med mera), vilka orsakar uttröttning. Det finns alltså en hög korrelation mellan VO2max och prestationsförmåga vid lång- och medeldistanslöpning, längdskidåkning, cykling och så vidare.

Syreförbrukning vid fysiskt arbete ökar proportionellt till dess intensitet. Detta samband gäller dock bara upp till en viss individuell nivå, där kardio-respiratoriska systemets förmåga att förse kroppen med syre inte längre räcker till för att ytterligare öka syretillförseln till musklerna trots stigande arbetsbelastning.

Syfte
Testet används i syfte att fastställa din maximala syreupptagningsförmåga dvs. din förmåga att producera energi genom syrekrävande processer. Under testet mäts och analyseras utandningsluften genom en mask som placeras över näsa och mun. Testet innebär en progressiv belastningsökning och avslutas vid maximal ansträngning. Ett Maximalt Syreupptagningstest ger dig ett mycket exakt värde på din konditionsnivå och uthållighetsförmåga. Det råder en mycket hög korrelation mellan Vo2 max och prestationsförmåga inom uthållighetsgrenar.

Tidsåtgång
ca 60 min inkl genomgång av testresultat och träningsråd. Exkl. uppvärmning före test.

Boka tid

Mjölksyratröskel & maximalt syreupptagningstest

1700 kr

Syfte
Det gör att kroppen blir bättre på att använda fett som energikälla och spara på kolhydrater.
Mjölksyretröskeln ökar. Mjölksyretröskeln är den gräns där mjölksyra bildas. När man höjer syreupptagningsförmåga höjer man mjölksyretröskel. Återhämtningen ökar. Är man bättre tränad återhämtar man sig också fortare mellan passen och orkar därför köra fler träningspass.

Tidsåtgång
ca 60 min inkl genomgång av testresultat och träningsråd. Exkl. uppvärmning före test.

Boka tid

Kroppskompositionstest (ultraljud)

400 kr

BodyMetrix är en handhållen ultraljudsenhet som mäter kroppssammansättningen.
Det unika med ultraljudstekninken är att det går att se det dolda och hälsofarliga bukfettet, något som annars kräver utrustning i miljonklassen.
Mätningen med BodyMetrix tar bara 20 minuter att genomföra och resultatet presenteras och förklaras i en snygg rapport.
Förutom att mäta kroppsfettet kan utrustningen scanna specifika ställen på kroppen för att se fett eller muskelmassans tjocklek på enskilda punkter. BodyMetrix kombinerar en bärbar ultraljudsenhet med innovativ programvara för att på ett korrekt och konsekvent sätt bedöma och övervaka din kroppssammansättning. Med den här tekniken kan du faktiskt skanna, se och följa förändring i kroppsfett och muskelmassa. Innan BodyMetrix fanns var den enda möjligheten att följa förändringen i kroppsfett och muskelmassa med hjälp av dyra datortomografi- och magnetröntgenundersökningar.

BodyMetrix har samma höga kvalitet av ultraljud som används av idrottslag i världsklass, läkare och elitidrottare över hela världen. Nu finns detta precisionsinstrument tillgängligt för dig! BodyMetrix gör allt detta utan pinsamt eller smärtsamt klämmande. Bedömningen tar bara 20 minuter och påverkas inte av svettning, träningsnivå eller koffeinintag. Eftersom denna bärbara enhet kan vi även göra detta på din arbetsplats eller idrottsklubb.

 • Mäter kroppsfett i %
 • Kroppsskanning (följa förändringen i kroppsfett och muskelmassa)
 • Specifika mätpunkter
 • Registrera omkretsmätningar
 • WHR (Midje-höftkvot)
 • BMR (basal ämnesomsättning)
 • BMI (Body Mass Index)
 • Relativ risk för sjukdom
 • Fettfri kroppsmassa
 • Detaljerad hälsorapport
 • Fotogalleri
 • 3D Virtualisering

Tidsåtgång
ca 30 min inkl genomgång av testresultat och träningsråd.

Boka tid

Maxpulstest

500 kr

Kan genomföras på valfri ergometercykel eller löpband.
Själva arbetsperioden tar cirka 12-14 minuter att genomföra och består av tre arbetsintervaller. Mellan varje intervall får du vila aktivt, till exempel i form av lätt stretching eller en promenad. Intensiteten stegras gradvis under arbetsintervallerna och det är
endast de sista minuterna av testet ~om är riktigt jobbiga.

När du ska göra ett maxpulstest är det viktigt att du behärskar tekniken för den tänkta aktiviteten tillräckligt bra. Om du har mindre bra löpteknik eller är dålig på att staka blir du onödigt trött och får alldeles för mycket mjölksyra i musklerna. Då kommer du att krokna en bra bit innan du kommer upp till maxpulsen.

Maxpulstest användningsområde kan blandannat vara användbart för att bestämma överträning, din aneroba kapacitet eller vid viss bestämmelse av träningszoner.

Tidsåtgång
ca 30 min inkl genomgång av testresultat och träningsråd. (Exklusive uppvärmning före test.)

Boka tid

Submaximalt Vo2 test

650 kr

Vid ett submaximalt test ökas belastningen stegvist, samtidigt som puls och syreupptagning mäts. Dessa parametrar jämförs med tidigare test för att utröna träningseffekten. Konditionstestet vi erbjuder är ett s k submaximalt test som genomförs på en cykelergometer (testcykel). Submaximalt innebär att du cyklar under 5-10 minuter med en belastning som enbart känns något ansträngande, ungefär som en rask promenad.

Under cyklingen mäter vi din puls. När din pulskurva uppnått 80-85% av maximal puls kan vi fastställa vilken syreupptagningsförmåga du har. Syreupptagningsförmåga är ett vedertaget mått när man mäter konditionsnivå.

Tidsåtgång
ca 30 min inkl. genomgång av testresultat och träningsråd. Ingen uppvärmning före test.

Boka tid

Hälsoprofiltest företag

800 kr

Hälsoprofilen är en tjänst som passar företag och arbetsgrupper väl, där man enkelt kan sammanställa en persons hälsoprofil och få en överskådlig skriftlig sammanställning av resultatet. Denna sammanställning kan sedan laddas upp i journalsystemet för att kunna återkomma till vid nästa besök.

Resultat från vår unika bodymetrix ultraljudsmaskin, konditionsmätning på ergometercykel, levnadsvanor samt arbetsmiljö skrivs in i hälsoprofilen.

I hälsoprofilen finns dessutom utrymme att skriva in en personlig målsättning samt åtgärdsplan i samråd mellan den enskilda individen och vårdgivaren.

Genom en unik inloggning till vår hälsoprofil kan man själv skapa rapporter över en hel enhets eller avdelnings hälsoprofil.

Tidsåtgång
ca 45 min inkl genomgång av testresultat och träningsråd. (Exklusive uppvärmning före test.)

Boka tid

Cykeltest ​SATSmedlemmar

800 kr

Kombinerat laktat- och maxpulstest
Detta test ger bra riktmärken för identifiera och bestämma dina olika intensitetszoner, och därefter planera nästa träningsperiod.

Utförande
Testet utförs på cykelergometer. Inledningsvis stegras din belastning i etapper och testledaren sticker dig i fingret för att mäta mjölksyran (lactat) i ditt blod. Stegvis ökas belastningen tills du når din mjölksyra-/laktattröskel.
När du nått din tröskel fortsätter testet att succesivt stegras till du når din maxpuls. Bra att använda vid pulsbaserad träning.

Tidsåtgång
ca 60 min

Boka tid